Kde jinde v bludišti čísla se vyskytují?

26 Jun 10:04 am


Original: http://www.math.sunysb.edu/~tony/mazes/otherapps.html

Ve stejné době (1986-1988), který jsem vyšetřoval bludiště čísel {M (n) = počet liší SAT bludiště s úrovní n} jiných lidí v různých částech světa uvažovali o stejný matematický problém.

V. I. Arnol’d
Stejné počítání problém byl navržen VI Arnol’d v Moskvě, to souvisí s jeho prací, který se objevil v sibiřském Mathematical Journal v září-říjnu 1988. Arnol’d definovala jako meandr připojeného orientované non-self-křížící křivky, která protíná pevnou orientovanou linii v několika bodech. Jeho článek obsahuje toto číslo, které, pokud je nakloněn doprava, ukazuje přesně osm bludišti cest hloubky 6 a jeho M5 je bludiště číslo M (6). Arnol’d dává první šestnáct “klikatící se čísla”, až M16 = M (17) = 252939.


Vladimír A. Kazakov – Ivan Kostov

Přibližně ve stejnou dobu, výpočet M (n), přišel v jiné souvislosti, tentokrát v výpočet integrálu a matice vzniklé v kvantové teorii pole. Jsem se dozvěděl o této práci od Alexandera Zvonkin,
kterým děkuji za jeho korespondence. Později a Lando publikoval popis tohoto díla v jejich 1993 papíru.

Warren Smith
Došlo k dalšímu současně a zcela nezávisle výskyt tohoto problému. Warren Smith, pracuje na novém, subexponential obchodního cestujícího algoritmu v jeho 1988 práci Princeton definované JT (N), počtu topologicky odlišných způsobů, kterými křivka Jordan mohou zároveň fungovat orientovaný linii v rovině přesně 2N bodů a počítá se k JT (10) = M (20) = 8152860.

Comments are closed