Aluminium w użyciu naturalnego / aluminium

21 Mar 12:56 pm


Original: http://www.ages.at/ages/ernaehrungssicherheit/rueckstaende-kontaminanten/aluminium/ueberblick/

Aluminium, z udziałem prawie 8%, najbardziej obfite metaliczny pierwiastka w skorupie ziemskiej. Najczęściej są tylko elementy krzem i tlen. Jest głównie aluminium, wodorotlenki glinu krzemiany, fosforany i siarczany, jak również przed kriolit (WHO, 1997). Z aluminium skały piwnicy przechodzi przez naturalne procesy erozji i działalności człowieka w glebie i wodzie.

Aluminium jest składnikiem minerałów ilastych w glebie. Rośliny podjęcia aluminium z gleby i wody, w wyniku naturalnej zawartości aluminium w produktach roślinnych i roślin.
Analiza próbek gleby wieku daje naturalną zawartość glinu do około 30 g na kg gleby.

Metalicznego aluminium z boksytu (rudy aluminium) jest wytwarzany w procesie elektrolitycznym, i mogą być dalej przetwarzane w różnych stopów. Ponadto, różne organiczne i nieorganiczne związki glinu można wytwarzać i stosować na wiele sposobów. Aluminum spotyka nas m.in. w uzdatnianiu wody, w produkcji papieru, w ogień trudnopalnych materiałów, artykułów gospodarstwa domowego, naczynia, opakowania do żywności, dodatków do żywności, barwników, dodatków do żywności, pestycydów, kosmetyków i leków.

Comments are closed