Zapojit se Globethics.net na etiku podnikání

30 Aug 1:46 pm


Original: http://www.globethics.net/web/ge/research/business-ethics

Etiku a odpovědnost se jeví silné ovladače pro změnu směrem k udržitelnému hospodářskému rozvoji založené na inovativní sociální pokrok, snížení nákladných sociálních konfliktů a moudřejší symbiózou s životním prostředím.Význam etiky v podnikání je: udává tón pro obchodní úspěch či neúspěch.Vznikající názor je, že dobro všech zúčastněných stran je třeba zvážit a organizační volby musí být provedeny v souladu s těmito úvahami, v případě, že firma má být považována za provozu s etikou podnikání.

 

 

Globethics.net nabízí různé výzkumné pracovní skupiny, služby a projekty zaměřené na praktické uplatňování podnikatelské etiky v rámci řízení podniku a společenské odpovědnosti (CSR), níže uvedeného ve čtyřech hlavních tematických oblastech:

 

  •      On-line knihovny: Specializované sbírky na etiku podnikání, odborných časopisů na etiku podnikání, Globethics.net Publikace na etiku podnikání
  •      Výzkum, služby a školení: Etika v podnikání výzkum, podnikatelská etika projekty, GEF, Online Pracovní skupiny pro etiku podnikání;
  •      Síť: Etika v podnikání Directory Adresář etiky a odpovědnosti;
  •      Zaměstnanci a spolupracovníci.

Comments are closed