Střední nízká němčina kuchařská kniha

26 Jun 10:40 am


Original: http://www.uni-giessen.de/gloning/tx/mndk.htm

Text *** základ:
Hans Wiswe *** (ed.): Middle Němec minima Cookbook
15. *** Století. In: Ročenka Braunschweigisches 37 (1956) 19-55.
Úprava *** elektronickou verzi:
Thomas *** Gloning, 9/99
_o ***: E_ atd.: _o_ s übergeschriebenem _e_.
Copyright *** / Copyright:
*** Můžete použít tuto verzi pro nekomerční účely a scolarly,
Pokud *** se to záhlaví je v ceně.
Ujistěte se, že *** neporušuje zákony ve vaší zemi.
Doplněk *** vydavatel Wiswe
Přístroje *** vstup příklad v intervencí
*** (Xxx) (xxx) = konec souboru
************************************************** **

1 Wyltu maken Eyn mo: to wynberen van tak NYM tak vele, můžete ALSE wult
nežádoucí důsledky, takže ani behovest, plucke unde sobě van den drufelen tištěných unde sobě
eyntwey. Unde clare aff Wynes yeghen Eyn Halff Stoveken. Sette de unde
jiný k wure unde la: Seden et sobě. NYM mandlí jádra unde STO: et
SE Cleyne v eyneme mosere. Muž sobě Cleyne aff van der MYT krtci edém Claren
Wyne. De unde Janissaries ghesoden wynberen pletení dorch eynen reynen doku.
to Janissaries thohope mandelen de unde de ghesoden wynberen. Unde lat sobě
stále Eyns Seden. Takže NYM honnichkoken tak Vele, takže gud dy dunket, unde
udělat jednu droghe. Unde STOT jeden Cleyne yn eneme mosere. Unde čelí jedné
dorch Eyn krudeseff. Unde dělat DAT na yn wynmo: to. Do Darto honnych unde
lat dat sobě Langhe Seden, dat dat stargk stojí za to. Unde dělat Janissaries Darna yn ropu,
inghever, neghelken, pepř, takže stojí za to dat gud. Šel dat je dokonce tak dělat
dat yn Eyn Reyne DPH unde bewaret.

2 Eyn gud mo: van eppellen aby to alsus. Do de Eppele ungheschellet yn
eynen země Gropen unde sobě lat péct yn eyneme ovene. Unde dat scholen
v podstatě goderlinghe Edder flackeeppele. Kdo o sobě ghebacken syn, jak sla sobě dorch
eynen dorchslach. Darneghest jako pletení SE dorch eynen guden reynen kachnu.
Sette DAT Janissaries na wure Seden unde lat SE. Do Darto honnich unde ghestot RIS
dorch Eyn crudesef ghesichtet. Ok to Darto safferan, inghevar unde neghelken
unde pepř. Unde dat mo: to machstu Langhe heghen.

3 Wyltu maken Eyn gud mo: to eppelen van dat mi thohandes eten šátek,
NYM jako Gude gaderlinghe Edder flakeeppele unde snyt jo líbil ver
Deyl. Snyt u: et dat kernehus. Do unde SE yn eynen Gropen unde
lat sobě Seden. Dar machstu tho nemen wyn Edder mede, unde sobě lat darmede
Seden. Tak sla sobě Janissaries dorch eynen dorchslach. Darna strigk sobě dorch eynen
reynen Dock tho Sette wure unde lat sobě Seden. Do dartho eyger Edder
mandelen, Darna de TYD je Edder Jareš z daghes, unde dělat dartho honnych.
Unde Laet dat Seden Syne kámo. Surový aff MYT safferane, inghever unde
neghelken unde pepř. Unde Giff dat slepice Kolt. Takže ys DAT gud mo Eyn: to.
Dessulvenghelyken machstu maken van Beren ok sodane mo: to. Tak maket mě ok
Eyn mo: to vyghen van.

4 Eyn gud kerseberenmo: alsus dělat to. Thobrek de kerseberen srnčí yn
eyneme Tovere. Schyre dat tenký aff. Tak tenký dat tho Sette wure unde
Seden lat. Sla de jiného silného kerseberen dorch eynen dorchslach. Schudde
Janissaries kerseberen yn dat de unde heyte tenký sla dat ok dorch eynen dorchslach.
Kdo Janissaries de jádra Reyne synt, takže se eynwech unde sobě dat kazeta
mo: to s ohledem na wure. Unde lat dat chcete Seden. Do dartho honnych unde pepřem.
Brot, van semmelen ghebacken dat STO: yn et eyneme mosere unde tváře dorch
Eyn krudeseff. Edder Do dartho honnychkoken, ghestot unde cleyneghesevet.
Seyden unde lat dat dat surová záležitost MYT inghever, neghelken, pepřem. Darna
thoklappe jádra de alto muž unde sobě, aby troll. Stot sy yn eyneme Moser
Cleyne. Th sobě yn dat mo: to. Unde dat zastávku, kde Langhe chceš.

5 Eyn mo: to Groten van noten aby alsus. Takže cihla sobě van deme Bome osmé
daghe na Sunte John daghe. Weke unde sobě yn osmý daghe vody.
Unde gyff na všech daghe různých vody. Kdo o sobě gheweyket synt tak lat sobě WOL Seyden
MYT vody. Gud dat soyt Reyne Wech pro specifické cílové orgány unde sobě Reyne twey
yn eyneme mosere. Sla sobě dorch eynen dorchslach MYT etycke Edder
MYT mede. Muž o sobě Janissaries až eyner molů. Sette, aby sám o sobě k wure unde lat SE Seden.
Do dartho honnich tak Vele, takže dat po: behovet to. Do Darto honnichkoken,
de unde dordroghet synt syn ghesychtet dorch Eyn seve. Unde lat dat darmede
Seden sterke Syne. Do Darto neghelken, pepř, inghever, yslikes Syne matematiky.

6 Wyltu maken Eyn mo: to petercilienwortelen van, takže NYM Darto
Vele, takže behovest Mojžíše. Dat zapnutí mi eten, kteří vastet mě. Sette
tho o sobě wure unde lat sobě Koken Gare. STOT SE yn eyneme Moser. Pletení Myť SE ng
eghen Sode dorch eynen dock. NYM DAT Verden Deyl mandlí jádra, tj.
wortelen ys. Stot svorka sobě unde sobě yn eyneme mosere. Muž sobě MYT Wyne.
Můžeš-nejlepší ALSE. Ještě představují tohope de petercilienwortelen de unde
mandelen unde lat Seden. Takže Nym rys en vele ventilátor `s tak mandelen. Stot
dat yn eyneme Moser unde sychtet dorch Eyn krudeseve. Daryn Do dat mo: je
unde lat Seden. Do zelenáč reprezentovat Syne kamarád Edder honnich Syne kamarád welkerleyge,
dat ty canst hebben. Do Darto eynen slychten inghever. Dat ys Eyn gud mo: to.
Unde ed dat, kdo jste wult.

7 Wyltu maken Eyn gud mo: to kreken van tak NYM SE, který o sobě aldertydest
synt, takže Vele se drofst. Sette sám o sobě k wure unde lat sobě Eyne Wyle Seden. Unde
NYM unde sobě sla dorch Eyn kopperseff dat de jádra daruteblyven, unde dělat
Darto honnich. Unde lat sobě Seden. Unde NYM Darto ghebacken vzorec, dat yn
trouba ghebacken sy, tak vele, tak gud dy dunket, unde lat dat Seden sterke Syne.
Surový záležitost dat MYT slichten pepř. Unde se dat Janissaries yn Eyn přinesl ghevethe.
Takže dat machstu heghen kde Langhe, dat si wult.

8 Wyltu maken eynen guden Gronen hecket ghewullet tak sla om de tene
aff aff stupňů unde volné om de harde yn Koppe. Unde NYM Eyn
dunneghesneden přináší eyner Halven Elene LANCK, jo jo tenčí beter. Ande volné
om de klobouk aff al umme unde umme dat sobě nycht torythe. Do Janissaries darovat vischwerck
hyru: kde et řadě dat Mylar. Unde aby dat dělat. Do de stupňů
daruth. Unde mak gud Eyn vulsel van rosyne Ande Ande van van vyghen
další vyschen Ande Ande surové eygeren van. Unde vulle dat wedder yn
de klobouk. Tak to se de právo rez. Unde wynde umme dat drudde Deyl eynen
koordinuje kachnu. Zákon en de unde se rzí. Unde lat Seden unde Braden. Unde
dunket silná wan dat dat dridde Deyl si ys ys dat představuje ghebraden tak NYM
guden silný deych unde aby darovat ummeher, takže Eyn Schuttel scholde bytosti.
Unde NYM jiné gud Soet van Ostatní guden vyschen, dyk dunket dat, dat
besteyt chtít. Unde surové dat chcete záležitostí a jindy galreyden maken
woldest. Takže ys wulkomen. Tím Ande make DAT ghesoden eynen guden myrreettick
van mandelen unde van Wyne by DAT ghebraden. Unde aby dartho
Eyn gud komment van van Wyne honnichkoken Ande Ande van ropy.

9. Položka wyltu maken worste yn Vasten tak NYM roghen van Velen
hekeden, jo ty Meyst kryghen canst. Stot na yn eyneme Moser. Pletení
s dor eynen reynen se: malovat na Van Eck molů Edder eyner. NYM Levere
van den hekeden Ande Ande vysschen NYM Derme hekeden van van, wat si
kryghen dokážeš. Udělat dy Reyne unde sobě to dělat. Hoe Cleyne unde sobě dělat
darmangk ghesoden Rys unde se roghens že ghestot Hest v edém Moser
Edder ghemalen. Mack Eyn gud wulsel, io Meyst dokážeš. Unde surové dat
aff MYT MYT pepř unde safferane. Čtvrtek představuje ok yn rosyn Edder vyghen,
de Cleyne synt Takže ROR záležitost DAT dat id nebude alt těžké. NYM gud wetenmel
unde NYM z ghestotten srnčí. Udělat daraff eynen guden deych, takže
woldest pečete heydenysche Koken. Nym Ande Ande menghe deych
tenké, takže dunnest canst, ande tak smal vlasů vyngher breyt jako nežá
s dlouhým řetězcem, takže dunket dy, takže Eyn nejhorší zásadě stagnuje. Značka kde Vele
dorvest. Zákon nede dat wulsel Darup unde dreye tohope, dat dat se worste.
Hebbe gud sedendych voda unde sobě Daryn právo. Unde lat sobě Seden ruda matematika.
Udělat dartho Eyn gud Soet, takže syck na Worsten behort. Gyff unde sobě slepice.

10. Položka wyltu maken Eyn gud ossenspeck Vasten v tak NYM
stockvysschehude Ande Ande stockvyschemaghen ghesoden Rys. Dat
Hebbe eynen guden Smak van Solte unde van ropy. Ghelen eynen dartho aby
Sennep van honnyghe unde van etyke. Unde dat dat ossenspeck Perse yn eynen
Dock. Unde lat dat lyggen Eyne přes noc. Unde snyt protože daraff, často dat
byly jiné ossenspek. Unde Giff dat slepice.

11. Položka wyltu maken van eynen guden etick watere tak NYM SLEN unde
holteppel. Cihla sobě aff twysschen beyden vrowendaghen yn edém Hervest, Jomer
já: že jo páky. STOT SE Cleyne v eyneme Moser. Udělat Daru: et shluk tak, Pustá
Zákon Brede až nežá sp sp Sette yn eynen heten Backoven, chléb představuje yn ghebacken
sy, unde sobě lat darynne stan tak dlouho, takže de ys horké trouby. Takže ys dat gud Eyn
droghe etyck.

12. Položka wyltu maken van Eyn lactuarium wypen tak cihla sobě aff twyschen
Naše poštovné vrowen osmou lateren daghe tovorne affte osmé
daghe Darna, takže Provost. Snyt eyntwey unde sobě les de Steyne UTH. Kdo
de unde Steyne uthghelesen synt reyneghemaket synt tak Seyde sobě
Wyne Edder yn yn yn mede unde sobě pro specifické cílové orgány eyneme mosere MYT densulven Sode.
Pletení sobě dor eynen dělat: Eck. Nym Rys ghestot alsovele si Darto Alše behovest.
Unde datsulve sut až Myť Myt honnyghe unde syneme eghen SODE unde
MYT gudeme surové, MYT neghelken, MYT MYT ynghever unde guden pepř.
Sut dat, jo ty nejdrsnější dokážeš. Unde dělat darovat yn Reyne, wytte Bekere. Unde dělat DAT
slepice.

13. Wyltu maken van Eyn obaly gud lactuarium ghenberen, tak NYM
tak Vele, takže darvest to. Do unde SE yn eynen Gropen zem. Pečeme lat sobě
yn eyneme trouba MYT edém Brode. Strop Gropen harde tho, dat
představuje Nene Lufft uthga. Ještě de stele UTH pro specifické cílové orgány unde sobě yn eyneme Moser unde pletení
SE dorch eynen Duch zmije eynen dorchslach. Tak muž sennepmolen sobě Kleyne yn eyner.
Takže Kope dartho honnichkoken tak vele, takže behovest. Legge s up
de rez. Rošty de WOL přes eyneme wure tenký, DAT, že není vorberne.
Legghe s až de země tak silně, že wedder stojí za to. Takže Cleyne Stot s yn eyneme
mosere unde Do darmangk de unde Beren níže: ot dat tohope. Takže NYM tak vele
honnyghes, takže behovest. Unde níže: et dat, takže si dokážeš nejdrsnější. NYM gud
surové, neghelken Ande Ande inghever guden pepř. Takže ys dat gud lactuarium Eyn.
Do darovat yn Witte Bekere unde Giff darovat slepici.

14. Položka wyltu queden heghen Eyn husa Yar dat o sobě z různých blyven tak
aby eynen nejvíce van holteppelen ane vody. Unde aby tak vele, takže
behovest. Lat chcete nejvíce upgheren de unde lat queden Eyn luttyck jednotku
yn jednotky jsou vody. Takže Janissaries sobě bude sobě dat Zákon Kolt.
Zákon unde sobě yn yn Eyn Reyne spuntlechelen Edder Eyn dennene DPH. Jako dobrý
volá nejvíce darover, beduken dat sobě. Grip yn MYT nereprezentují stávající,
aby byly SE Langhe, takže chceš.

15. Wyltu maken Eyn gud mo: os bramberen van a tak se lat Breken, takže
on behovest. STOT SE yn eyneme Moser, pletení SE DOR eynen kachnu, kazetový SE na
edém wure Seden unde lat sobě. Nym gud Reyn wetenmel není gloyge dat, dat yd
eynsmecke na Brande, proveďte dat dat Seden Daryn unde lat. NYM honnich unde
surové. Do darovat darovat Seden dartho unde Lat dat dat Hebbe sterke Syne. Tak ys
dat gud.

16. Položka wyltu maken Eyn gud mo: to queden van, učiňte tak nede SE NYM
yn eynen Gropen unde sobě harde strop tho. Sette yn sobě sedenych Heyt voda, dat
o sobě i pravdu. Nym, snyt dat kernehus UTH. Wryff sobě
dorch eynen dorchslach. Nym honnich stotris Ande Ande Ande safferan pepř,
neghelken unde ynghever. Lat dat Seden sterke Syne. Takže ys DAT Eyn mo: to.

17. Wyltu maken ghesultede queden, jak je uvedeno níže: et sobě WOL bere dávný yn gudeme
ere kámo. Takže snyt sobě eyntwey v verdelen snyt de unde kernehus Uth Edder DAT
Neznamená to knot na. Bestick inghever unde sobě MYT MYD neghelken tak Vele, že
Můžete Daryn hebben wylt. Legge sobě yn Eyn gud Reyne Vethe. Dobrý darover
eynen guden schiren honnich. Takže dat SYNT sultequeden.

18. Wyltu maken eynen guden jezdec, takže Samme knoken van vele
Cook honeren, van Wylden unde van tamen. Nym ok jiné vlesch to vele,
Takže jste behovest. Stot dat yn eyneme Moser právo Cleyne unde wriff dat dorch
eynen dorchslach. Nym wyn unde pletení darovat dorch eynen Do: Eck. NYM
eygere unde erude. Do darovat darovat Darto unde lat Seden Syne matematiky.
Solte dat Eyn weynich. Je tedy dat gud Eyn jezdec.

19. Wyltu maken Eyne Gude posteyden tak NYM Levere van de eyneme Kalve
Edder van eyneme Bucke unde sobě předchozí vlny se eyner kamarád ERE oceli. Snyt sobě
Cleyne pravdu. STOT SE yn eyneme Moser právo Kleyne. Nym Eyn luttick honnighes
nežádoucí důsledky ropu. Nym kalafuna unde TWE eygere. Přineste darovat darmanghen. Unde
přinést dat wedder thohope kusů v Eyn. Legge dat yn yn eynen deghel Reyne
Vethe unde Kere dat vaken umme. Unde lat dat péct. Takže dat vp brynghe
Eyn Speth. Unde dorchdrop si dat MYT ryngheme skvrny. Bestrowe dat MYT
honnighe unde unde lat dat MYT surové i Braden. Dat Heyt Eyn
posteydenlevere.

20. Wyltu van Velen eygeren Eyn eyg maken tak sbírat de Dodor
sunderliken nede dat wytte ock. Nym roseyn Edder vyghen, ghesneden Cleyne,
Edder Grone erweten Edder petercylien, což je důvod, proč Jareš tydich je. Vezměte
eynerleyghe Manck De Vere gut je. Udělat darovat Myť roet saffrane unde Čt
dat yn Eyne swynesblasen. Bynde harde dat tho. Lat dat Seden těžké. NYM
de dor představuje wedder Uth unde NYM Eyne groter, de grot je stále Eyns tak. Legge
dor Daryn. Nym dat wytte dobře. Můžete dat Daryn až Dor unde bynt
harde tho unde lat dat i Seden. Takže dat Heyt Eyn grot ey. Snyt dat yn
Vere delegát. Udělat darover Eyn Ghel jako: et. Giff tak dat slepice.

21, Wyltu maken Eyn Gude ghebacken Melk en rez tak, NYM Güde Melku.
Sla dartho eygere. Surový dy aff MYT pepř unde saffrane. Sette sobě tho wure,
dat o sobě thick’ll unde lat sobě Seden. Sla sobě yn eynen reynen
dock. Takže Perse sobě dan pod eyneme Steyne. Kdo o sobě ys byla zima, tak snyt sobě
na Schyven kde dat gud dy překazit. OUP de unde SE Legge stainless ste SE rudy matematiky.
Bestrowe ynghever unde sobě MYT MYT zcucker. Gyff unde sobě slepice.

22, Položka wyltu maken Eyn ro: et mo: to van Melk unde kreveten, SM dy
krevete wassche unde SE SE dat Reyne být. Cihla na aff nůžky de. STOT SE
Cleyne yn eyneme Moser. Pletení SE Myť Melk dorch eynen doku. NYM eygere
unde mel. Lat dat Seden. Takže slovo dat Eyn ro: et mo: to.

23, Položka wyltu maken krevete yn eyneme bigote tak, aby NYM unde sobě
dokonce. Se UTH upněte klobouk. Takže pro specifické cílové orgány de unde holení de klobouk yn eyneme
Moser unde dělat dartho wyn Edder etick. Udělat daraff Eyn Sot. Do dartho honnich
nežádoucí důsledky ropu. Lat dat Seden. Heten Dat krevete v eyneme Bigote.

24. Wyltu maken krevete yn galreyden tak NYM krevete aby unde SE
dokonce. Svorka unde sobě UTH chcete klobouk. Nym wyn honnich Ande Ande Ande surové
ghestot ris. Sut dat tvoří daraff Eyn Sot. Ghete přes DAT de Schelden
krevete. Manžeta de kroužek wedder darover. Dat heten krevete yn galreyden.

25. Položka wyltu maken ghevulde krevete tvary, jako Mostu hebben Eyne,
van vytáhl ghesneden, takže krevet Eyn. Nym srnčí krevete unde pro specifické cílové orgány
SE yn eyneme Moser. Pletení SE DOR eynen doku. Nym Reyne wetenmel unde aby
van den Roen kreveten unde van deme mele eynen silnou hráz. Unde aby Eyn
gud fulsel visschen Edder van van van eygeren Edder vlesche Edder Wes.
Mandellen Edder vighen Edder kalafuna pepř Ande Ande Ande safferan NYM
manghele tenký Brede hráz, Eyn pod neurčeným Eyn Blat Blat přes.
Vulle dat fulsel dartwisschen yn bynde de forme thohope. Lat sobě v Seden
heteme watere. Nym wyn etick Edder. Udělat Eyn gheringe Sot. Neghelken Nym
nežádoucí důsledky yngever. Unde NYM Eyn weynich honnighes. Lat sobě darmede upseden. Tak
Giff dat slepice.

Dvacátéhošestá Položka wyltu maken gantze voghele ane knoken tak NYM Junghe Vogele
van eyneme Jare. Udělat Reyne SE. Předchozí vlna sobě yn etycke. Nym sobě představují wedder
UTH unde NYM etick, Můžeš-je silná krighen. Legge je unde sobě lat sobě
stan Eyne noc. Jak to děláte SE Seden Edder Braden.

Dvacátéhosedmého Afftu scholdest v hervart de unde scholdest mannygherleige Koken
unde heddest ne Vele towes tak NYM schapesbruchen unde kůra bruchen
unde swynesmaghen. Udělat de Reyne. Howe Eyn islick to, což je důvod, proč chceš, swart,
gel, Gron, Roven MYT, MYT tzipollen kde mannygherleyge, budeš dat. Do Eyn
islick besunderen v de bruchen, islik MYT syneme sunderliken Sode. Unde
aby darovat tho Harde darynne, yslick MYT syneme sunderliken. Unde
Právo v DAT členění Eyne Edder v eynen ketel. Lat dat i Seden. Set DAT
Janissaries, kde behendest dokážeš.

28. Položka wyltu maken gantze honer yn eyneme glase tak lat maken Eyn
hliněná nádoba, de představuje SYNT vorglasuret, představuje de SYNT ghestalt Na eyneme klucglaze,
trouba thweyger vyngher vtip. Nym Yunghe honer. Doplní se po sobě
nebo tak docela Yunghe honer de býk wult vás. Snyt SE až Halse edém,
ne přední, koho om de vloghel kontakt. Dar UTH NYM dat vlesch unde knoken,
dat de klobouk gantze blyve. Udělat dat vlesch dělat. Do Uth de knoken. Zkontrolujte dodávku
vlesche Eyn gud fulsel kalafuna van van eygeren Ande Ande Ande skvrny van ropy.
Udělat de wedder klobouk tho, kterou zastupujete hefst uthghenomen Dat, yo jste behendest dokážeš,
MYT MYT eyneme twernesvademe Edder eyneme spilleken. Unde
dat nejvíce vpředu víko spínač blyven to. chata na de unde vothe Bringk de klobouk
wedder v hliněném DAT DAT glas Vulle vulsel wedder v de klobouku na rosemunde
edém do glase. Unde není vulle dat na vulle. Sette dat v eynen Gropen unde
Seden lat, dat představuje neyn vody yneyn eynkome. Kdo dunket tlustý, dat dat
sy tak učinit NYM darovat Witte van den eygeren. Udělat darovat Ghel Edder Gron, kde se
wult. Ghut dat umme, slepice unde sem dat v Steyt edém glase. Sut dat v eyneme
Gropen dat Darto neyn vody Kome. Kdo si darovat ys, sla dat hliněné sklo
entwey unde učí darovat ane. Ande Ande Giff darby engever wyn před Eyn Sot.

29. Položka wyltu maken Eyne rekule, často o sobě na eyner rekulen sy ghestalt,
NYM eynen přední: et eyneme van Ree unde NYM jiné i vlesch allerleige, ane
swynevlesch. Stot dat Cleyne v eyneme Moser nede udělat dartho eygere. NYM
Darto ingever Ande Ande neghelken pryskyřice. Nym unde bynt dat MYT reevothe
elkem eynen spete MYT eyneme reynen Doke zákon nede dat tho
eyneme wure. Wen silná duchte dat sy id pomohl i tak NYM doku wedder
aff unde deriváty dat crutzewis holteren jak na povrchově Myť ver tenký. Unde
Unde skvrny dat, aby dat Wullen dělat. Unde Giff dat slepice. Unde Giff darby
ingever unde win atd. atd.

30. Položka wyltu maken ghebradene honer ane knoken tak Broge sobě WOL
thomate aby unde SE Reyne. RuMe umme unde sobě al umme, můžete EER sobě uthnymmest.
Snyt sobě boven vloghelen Eyn luttick entwey ofte až Čt daruth
ingheweide myteynander dat, dat de klobouk Heyl blyve. Takže NYM dat vlesch unde
Levere de Ande Ande make dat i de Maghen. Do daruth knoken de unde
dat motyka thohope chcete thomathe Clene. Do dartho eygere Ande Ande ropu
slanina unde kalafuna. Vulle wedder v DAT v klobouku de. Předchozí vlna dat heten ve vodě,
dat pevný dat stojí za to. Honer aby tak vele, takže behovest. Tak
machstu sobě Seden Edder Braden. Se kteří syn, jak Giff slepice sp.

31, Položka wyltu maken divoké antvoghel yn eyneme Sode, takže se SE Reyne.
Werp unde sobě husa na eynen ketel Edder Gropen unde sobě neměl dělat. NYM eigere
unde níže: EET o sobě pravdu těžké. Ghestot NYM Rys. Nym etick Edder vyhrát. Unde muž dat
van krtci eyner. Legge je unde sede de antvoghel dat darmede do Nym
šafrán Ande Ande pepř velblouda atd.

Třicátádruhého Položka wyltu maken eygere polovinu, de ghevullet syn, SM eigere unde
Sede de těžké. Snyt sobě mydden eyntwey. Nym dor představuje Uth wytten.
Stot de dor yn eynen Moser. Kdo o sobě ghestot synt tak sla dartho srnčí eigere.
Nym salvie unde krusemynte, pepř unde safferan. Unde vulle dor
wedder yn dat wytte. Tak těžké ve všech právo bottere unde sobě spratek sobě aff. NYM
etick unde jiné eygere. Udělat gud Eyn darover jako: et. Honnich, pepř unde
šafrán dartho dělat. Solte dat tomathe. Unde Giff dat slepice.

33. Položka wyltu maken ghevulde eigere, ghebraden z rzi, takže NYM
srnčí eigere. Sla de eygere eyneme skončit, je dokážeš enghest. NYM unde
Rore de Roen eigere aff MYT botteren. Nym pepř unde šafrán, petercilie, salvye.
Dat do dartho. Vulle dat v de vulsel wedder double déšť. Se trčet heryngespete
unde spratek sobě aff až roštu chcete thomathe. Giff unde sobě slepice.

34. Položka wyltu maken vorloren eygere tak NYM srnčí eygere unde sobě na SLA
sedende vody. De Sede dokonce chtějí thomathe. Nym sobě wedder daruth. Unde NYM
etick jiné nežá srnčí eigere. Nym pepř unde šafrán, honnich. Udělat Darvan
Eyn gud sot chcete tomathe. Unde Giff dat slepice.

35. Položka wyltu mennygherleyge maken van erwiten tak, aby van asschen
Eyne křídla loghe. Henghe tak dat de loghe přes VUR unde lat sobě Seden. NYM
erwiten yn de unde sobě dělat loghe. Kdo si volest dat de Hulsen affgan tak NYM
wedder daruth unde SE SE wassche reyneme ve vodě tak dlouho, dat o sobě Reyne
jsou van sloen. Sette tho o sobě VUR v reyneme vody, vody dat sy
wel tomathe. Soustruh sobě Seden droghe i nede o sobě o sobě dat není aneynbernen.
Se UTH Do dat sobě vorslan. STOT SE v eyneme Moser io droghest vás
canst unde clener io jo páky. Takže machstu daraff maken wat si chceš.

Třicátášestá Položka Vydáš Janissaries maken erweten až eyneme spete ghebraden tak NYM
erweten Ande Ande wetenmel NYM Eyn weynich honnighes, pepř unde safferan.
Menghe přinést dat dat thohope unde až SPET Eyn. Legge dat tho Vure edém.
Kdo dat těžké stojí tak bedrope DAT ole Edder Myť Myt botteren, která je důvod, proč daghes
tidich je. Wen dy dunket dat dělat darovat ys tak darovat slepice Giff. Unde dat SPET
spínaný syn Eyn přinesl SPET.

37. Položka wyltu sobě maken v galreyden tak Mostu hebben Eyne visches
forme ghesneden van vytáhl. NYM wetenmel na erweten. Unde Eyn
weynich honnighes na NYM erweten. Tisk dat v de unde forma péct
SE Darna v ole dat sobě thomathe chcete být těžké. Právo jako takové
yn schottelen, oftu woldest další galreyden kazety. Hebbe dartho van Ostatní
Vian Eyn další blbec gud dat chcete besteyt. Stejně unde lat dat dat Darup
existoval.

Třicátýosmé Číslo položky gherichte wyltu maken van Stotten erweten yn Moser
tak temperer sobě MYT chcete honnighe. Pletení sobě dorch Eyn dorchslach v Eyn Reyne
ghevethe. Nastavte na nežádoucí důsledky SE SE Giff slepice, které Braden herinck. Densulven van
erweten machstu maken Eyn Weghe, dy sy představují ghestalt, takže Eyn mandelwegge.
Dy gifstu ok slepice podle Brathering Myť sennepe.

Třicátéhodevátá Položka chceš maken van erweten densulven představuje ghestalt sy DAT tak Eyne
Borch, io sobě stotest si lengher dat, dat io sobě být bether. Udělat SE Eyn
weynich sothe MYT drogheme zelenáč. Proveďte van erweten Eyn Salser, dat představuje
sy Eyne Hande vysoká unde Eyne Hande wyt. Sette dat v Eyne
deghelike schottelen. Udělat darumme Eyn twevoldich Cruce darovat sy islick eyner
Korten spenne dlouhým řetězcem vysoce unde eyner Hande. Aby ummeher představuje ok dodávku
densulven erweten Eyne Mure, představuje de Ock sy eyner Hande maxima. Udělat keghelken
ok van erweten densulven. Dat de scholen syn Thorne, kde Vele vadnutí. Sette
OUP DE slatina al umme unde umme slepici. Hebbe eynen guden bedorven
[…] Dobré DAT Salser. Dar Giff sobě slepice mede podle Braden heringk.

40. Položka chceš maken ghevulde erweten tak NYM z erweten, představuje de synt
ghestot. Udělat Myť tzuckere de WOL. Cleynghestot Rys NYM, tak mel.
NYM Verden Deyla tak Vele na erwyten ys. Menghe na Rys darmangk.
Udělej sobě tak silný, tak dokážeš. Nym zákon unde sobě až Eyn slicht Bret, takže
Můžete woldest maken eynen tenký dech. Můžete o sobě del, takže woldest
maken Heyde africké Koken. Proveďte TWE. Zákon Darup, wat si Hest van guden
Mosen van Beren, van eppellen Edder van kerseberen Edder van lactuarium,
Dat vulle až Eyn Blat stropu unde DAT jiné darover. Takže dat heten ghevullede
erweten. Snyt unde sobě Janissaries vyngherlanck vyngherbreyd. Dat čelisti Janissaries
Chcete thomathe yn reyneme OLE. Giff unde sobě slepice.

41. Položka wyltu maken Gude blawe Varwe, kterou zastupujete moghest mede maken
ghevulden Kolde blawe gherychte Edder blawe mose unde mennygherleyge van
péct, takže NYM ackeleygenblomen, de uthghekomen představuje pouze synt. Unde cihla
de Morghen před SUNNEN. Unde sobě motyka Cleyne pro specifické cílové orgány unde sobě yn edém
Moser. Nym guden Claren honnych. Holt sobě darynne jako Langhe si dat eynnuch
Hest. Tak pes SE Janissaries van eyner krtci aver MYT Claren honnighe. NYM
swynesblasen alsovele, takže dartho behovest v de unde sobě Henghe
vzduch v Eyn venster, představuje de sunne nycht na eynkomet. Unde lat sobě
henghen jako Langhe dat dat droghe stojí za to. Takže dat ys Gude Varwe.

Čtyřicátéhodruhá Položka wylltu maken van eynen Weggen eppelen tak NYM mo: eseppelle
Edder goderlynghe Edder vlageeppele. Chcete-li upínat SE unde SE snyt na Veren unde
snyt kernehus UTH en de unde wat nepředstavují ane ještě. Th sobě yn eynen reynen
Gropen. Lat sobě Seden ve vodě reyneme, vodní thokomen kan dat představuje neyn
Lat sobě dokonce unde sobě UTH dělat eynen reynen deghel. Nym Botter, ty de
reyneghevlotet van Hest rozhraní bylo Edder gud Reyne smolt, ne dat garstech sy
Eder Manole, představuje de sothe sy, což je důvod, proč daghes tydich sy, unde lat dat tak,
Seden yn kyvety. Nym nad dartho, což je důvod, proč daghes tidich sy, eygere Edder
wytbrot Edder stotrys dat sy představují prošetřuje DOR Eyn krudeseve. NYM surové,
unde pepř šafrán, honnych. Udělat darovat yn Eyn deghelik bez DPH na eyneme Weggen
ghestalt. Unde Giff s slepici.

43. Položka wyltu maken mennygherleyge představuje Vasten, takže dat sy Stalt
tak eygere takže mostu hebben hekedesroghen tak Vele, takže behovest. Dat
schaltu Stoten yn eyneme Moser. Ene krát Janissaries Cleyne van sennepmolen eyner.
Takže machstu péct Heyde Afriky Koken, Struven, gesken, rorkoken, morkeln,
rosinspeckenne salvienbledere. Uděláte silný deghe maken dodávku
posteydengropen unde musí být odložena dy pevný deghele v eyneme cleynen,
en het sy. Takže vulle skutečnost, wat si Hest van guden Vian, van groneme pivo,
van neghenoghen, kalafuna unde Beren, šafrán Ande Ande neghelken pepř. Dar
Ghut až eynen guden wyn Syne matematiky. Dat dat sy fulsel tovorne i tak dat lat
tohopeseden unde thohopebacken. Giff em vu: on Rusalka unde bovene, syne
matematika. Takže Giff na slepice.

44. Položka wyltu maken van eynen spisekoken heketesroghen tak de NYM představuje
Cleyne ghemalen ys van der krtci. Nym dartho petercilyen, vighen,
kalafuna, což je důvod, proč Hest, unde wytbrod. Rore dat MYT thohope sotheme ole unde
dělat darovat yn eynen jiné Moser Edder deghel, představuje de thomathe na sy. Lat dat
yn péct heyten ole tohope MYT jemný Vure. Kdo dat je i tak NYM dat
daruth unde snyt v Stücken, kde tlustý dy dunket dat vám thokomen canst.
Nym pepř unde šafrán. Nym etick unde honnich. Udělat Darvan Eyn Sot. Giff
de Koken darmede slepice.

45. Položka wyltu maken Eyn grot ey [ey. _HS-] Yn Vasten dat představuje ghestalt ys
van eygeren Velen, heketesroghen NYM dat představuje ghemalen sy van Krtci eyner.
Nym šafrán unde ghesneden vyghen Cleyn. Rore dat umme yn eyneme deghele,
Takže kan Komen v Eyne swynesblase. Nym unde bynt dat tho. Lat dat pevný
Seden. Nym dat Janissaries wedder daruth unde dělat darovat Janissaries wedder v jiných Eyne
rána, de groter sy. Nym z hekedes roghen, dy představuje ghemalen sy
van der krtci. NYM mandlí jádra Darto unde muž dat Cleyne van der
krtci. Dobře dat v de rána umme dor před nežá lat dat thohope Seden
těžké. Tak to dat Janissaries daruth. Snyt dat Eyns entwey. Bestrowe dat MYT tzucker
unde MYT ingeber. Giff tak dat slepice.

46. Položka wyltu maken eygere v Vasten, de me up steket Eyn SPET tak
mostu hebben eygerschellen, sint ghesamment TYD chceš canst. Tak NYM
heketesroghen, ghemalen van de sy představuje krtky. Nym petercilie, pepř unde
šafrán, vyghen Edder kalafuna. Udělat daraff Eyn vulsel. Ror záležitost dat yn eyneme
deghel MYT ole. Plný dat v de janissaries eygerdoppe. Stick OUP SE speteken. Lat
SE Braden chcete thomathe. Giff unde sobě slepice.

47. Položka wyltu beting kde přešel mě maken guden kersdrank, muži vu: ert
kerseberen v Budel tak NYM Vele, kteří o sobě zralé sint, unde thobrick
de unde sobě thowriff všichni chceme, aby ro. Unde lat sobě stan Eyne noc. NYM dat
tenký daraff unde dělat darovat Gropen v eynen. Sette dat tho wure. Lat dat
Seden. Do dartho tzucker, ingever unde neghelken. Lat dat se Kolt.
Hud DAT Janissaries foukané do Vele. Henghe dat bynnen Dakes v de vzduchu, dat dat
droghe. Kdo si dorvest z vás darovat vadnou maken kersdrang tak NYM wyn Edder
mede Eyn sto: vveken unde Zákon tak Grot je tak Eyn Walsche č.: et. Lat
dat stan Eyne polovinu večer. Vydáš dat beter hebben tak to dartho mi: on tzuckers
unde ingevers. Takže ys dat Eyn selsen kersdrang.

48. Položka wyltu maken vlotkese tak NYM mandelen v Vasten. STOT SE
Cleyne v eyneme Moser. Nym sot van Gronen heketen, hej představují ynne Sodenu ys ane
solt. Časy krtci van de mandelen MYT edém SODE. Ghut de
Melk v beckere. Lat sobě stan Eyn hodinu Edder TWE, takže proto je Vele wylt.
Bestrowe tzucker unde sobě MYT dobrý darover jiné Melk Giff unde sobě slepice. De
hekede prohlašujete, darovat Sot Hest afghenomen, de unde etyke tvoří Myť Myt
surové. Giff unde sobě slepice galreyden před teple.

Čtyřicátýdeváté Položka wyltu galreyden maken van Vian, aff sobě leveden tak NYM
smerlij Ande Ande grundelynghe níže: et de unde watere droghe aff MYT MYT Solte.
Nym Eyn gud jako: další Viana et van, van heketen Edder van Bersen. Surový
Ghel aff dat MYT MYT saffrane unde ingever. Unde dobré DAT Eyn reynlyck DPH
unde lat dat způsobem: et existoval. Takže zákon vysche boven de dat opilec nahoru. Nym tak gud Eyn
Clar jako: van et vyschen jiné nežá Ghut zima dat de Vische. Unde dat dat
tovorne ghekrudet sy tzucker unde MYT MYT ingever. Takže Giff sobě slepice.

50. Položka wyltu maken van eyneme Groten pivo, offte Eyn DAT scholde bytosti
lampreyde tak snit s až Stücken de unde lat kusů Seden Halff dělat. Volně de
daruth stupňů, dokážeš behendest. Udělat darover Eyn SOT van gud Wyne
ande ande van van Brode ghebraden gudeme surové, van neghelken unde
van ingever unde van pepř. Lat dat býk darmede Seden dělat. Giff tak dat slepice.

51. Položka wyltu maken eynen ghevulden: el, tak em čt de HUD aff. Unde
snyt na al Stücken. Unde suth je všechno. NYM de daruth stupňů. NYM salvie,
rosin Ande Ande ingever stotrys. Unde aby daraff Eyn vulsel. Solte Want dat
tomathe. Vulle wedder dat v de klobouk. Legge dat yn Heyt vody. Lat dat pevný
jsou. Snyt dat yn i Stücken. Udělat dartho Eyn gud Sot dodávku
Wyne Ande Ande van van honnighe guden surové, saffrane van, van pepřem. Unde
lat dat Seden tohope. Unde Giff id slepice.

52. Položka wyltu maken Eyn gud mo: to Hennepe van v vasteldaghe edému,
NYM jako guden hennep. Ro STOT tak Vele, takže behovest. Udělat daraff
Eyne Gude silná Melk. Sette tho o sobě Vure edém. Lat sobě Seden. Sighe dat tenký aff
dor Eyn seve v eynen Gropen. Do dartho honnich unde wytbrod, pepř unde
šafrán. Udělat darovat Myť ghelinghen Eyn weynich mandelenmelk. Unde lat dat
Seden. Unde Solte dat chcete thomathe. Unde Giff dat slepice.

53. Položka wyltu maken van vlotkese Hennepe tak pro specifické cílové orgány guden Suten hennep,
dat si Prewarn wetest, dat dat gud hennep sy. Unde STOT dat v eyneme Moser
MYT ghesodeme Ryse. Dar NYM jako gud tho ED, unghesolten, van
kulebersen Edder van ostatní Bersen. Udělat van Deme Hennepe unde dodávku
edém Sode Eyne Gude silná Melk. De Langhe i standardizován Bekere unde lat,
dat dat Rynt. K tomu si plecht antorichtende před Heren unde před vorsten atd.
Dar člověka Eyne Gude silný van Melk Groten poznamenává. Unde sobě jako slepice Giff.
Takže DAT snit Kese Hennepe van van den Vian, kterou zastupujete darovat Sot van ghenomen
Hest. De su: nu et wedder v Solte unde Myť drughe aff. Giff sobě henwech MYT
eyneme inghever Edder MYT MYT gruneme společné Edder eyneme guden myreeticke,
van der krtci ghemalen.

54. Položka wyltu maken van Eyn dobře lactuarium Fiolen tak motyka sobě Cleyne
STOT unde sobě Darna v eyneme Moser. Nym tak gud Reyn honnich unde udělej dat
ní. Nym pryskyřice verdendeil, takže je. Stot Ande Ande přinést Clene
s dartho. NYM annys pomohl tak Vele, to je rosynes. Sdead na Cleyn unde
Tvář dor Eyn Seff. Můžete dat na OK lacwerge edém. Sette dat tho edém Vure
unde lat dat MYT Seden eynen Halven oselen Wynes, de ys dobře. Unde dělat dartho
ingever negelken atd. Unde lat id Seden dat id starkenuch stojí za to. Unde do id
Janissaries Scheidel v Eyn.

55. Položka wyltu maken Eyn mo: to leveren van, van, které schepen, kelvern,
dobytek, wat si Hest, snyt sobě ve studené vodě de unde lat blot Reyne uththen.
Kdo si myslíš, unde sobě daruthnymest tak snyt sobě cleyner ještě. Stot de unde Janissaries
v eyneme Moser. Nym wyn Edder etick, wat si Hest, pletení unde SE darmede
dor eynen dock. Unde dělat DAT v Eyn Reyne ghevethe. Sette na nežádoucí důsledky id dat Vure,
dat id není aneynberne. Ande Ande dělat dartho eyger honnich ok tak vele,
Takže jste behovest. Unde dělat dartho Botter Edder smalt. Surový yd aff MYT pepř
nežádoucí důsledky ingever. Unde Solte yd Syne matematika. Unde Giff id slepice horký
Edder zima, kde chceš.

56. Bod zapnutí mě nemen mandlí jádra dělat unde: en JV Heyt vody jako Langhe.
Wente mi dat sobě Moghe kroužek, unde sobě droghe maken až eyner twelen. Unde
STOT SE v eyneme Moser. Wringhe sobě dorch eynen dock. Dat je dobré pro všechny olei
spise.

Padesátýsedmého Položka muži sal nemen van Melk silný mandle jádra unde šátek maken
eynen Gropen unde do: en de Melk to. De unde strop Melk MYT deghe. Unde
Solte Unde sobě lat sobě eynen péct do trouby.

Padesátáosmé Aver sal mě nemen mandlí jádra nežádoucí důsledky maken daraff silný Melk, unde
dělat: s dartho etick ofte wyn, unde SE kazety do kolen de unde sobě lat rynnen.
Dat za Gude tlustý Melk, tak Schapen van.

59. Muži šátek nemen garophesneghele unde musí chatu, cardemomen,
pepř ingever, vše gheweghen lickwol, unde aby daraff botteren
Edder Kese.

60. Položka NYM Eyn hun Ande Ande sumu peněz vyhodit darovat klobouk en om al aff. Unde
van den dat volná křídla vloghelen unde clawen na klobouku. Unde sede
vlesch van deme zdokonalovat. Unde STOT ys MYT gudeme ropy. Dat v de unde vulle
wedder klobouk. Unde spratek dat zlato. DYT Heyt Eyn krikeshun.

61. Položka muži šátek nemen Suthe Melk unde doen dartho gheslaghen eygere
unde cleyneghesneden slanina, tak Korpele. Unde lat dat MYT Seden ghewroven
šafrán. Takže unde ALSE sedet dat, takže dat kazety sal me up dy uhlíky unde kryt
Gropen MYT schottelen eyner. Unde lat yd uplopen de wadeken. Unde
twyng SE dorch Eyn dwelen. Unde tosmyt sede Melk tak. Unde sobě grily nahoru
rošty. Unde zákon Helmer darunder. Dat het ghespeckede Melk.

62. Položka sal mi nemen de unde ghespeckede Melk dech, de ghemaket
sy van mele šafrán Ande Ande Ande eigere […]. DYT heytet gloide Melk.

63. Položka sal mi nemen honere broyen unde sobě, takže mi pleghet, unde
toleden unde sobě van den dat vlesch Beynen. Ande Ande tosplit dat Cleyne
aby de Beyne krásné. Bewynt unde sobě v vlesche z Hones. Unde dělat
Darup prášek van synamonium. Unde sobě bewint v deghe van gheslaghen
eygeren unde wetenmele. Lat péct v unde SE smalt.

64. Bod zapnutí mi nemen Eyn vullenkomen hon unde sniden mydden
eyntwey. Sette až nežá id de Kole Sunder vody. Unde aby petercilien, Salvias,
pepř MYT edém Sode van deme zdokonalovat. Unde do dartho smalt, etick. Salte id tomathe.
Unde Weller něm. DYT sint honer v brueth.

65. Bod zapnutí mi snyden Eyn zlato v Stücken sedet unde na vodní Myť
leveren. Unde aby synamonium pepř, šafrán, witbrot, gherostet,
unde leveren z Hunes Sode edém Myť. Unde do dartho smalt, etick
unde sůl tomathe. DYT sint honer v obci.

66. Položka přešel mě Eyn hon mydden entweysniden unde maken dodávky
mele voda TWE Vladen Ande Ande van sniden slanina unde to: s dartho
gantze salvienblade unde pepř. Salte thomathe. Unde bewerke dat v
Vladen. Unde pozdě id jako pečení Eyne bradesign. DYT dy_Hs. jsou posteidenhoner.

Šedesátésedmého Položka sal muži maken van van voda eynen Gropen mele unde unde
thosnyden Eyn ho: s Stücken pro všechny. Unde dělat v anglické slanině, ghesneden Cleyne,
Takže erwete Ande Ande tak Mannichova eygesdodere pepř, šafrán gheslaghen MYT.
Unde stropní Gropen Myť deghe. Unde lat id eyneme péct do trouby. Dit sint
Koken van honeren.

Šedesátéosmé Bod zapnutí mi nemen Eyn Sodenu hon unde spliten darovat vlesch Reyne aff.
Do dartho swinevleysch, cleyneghesneden, Andé Andé vítězství witbrot wreven.
Unde lat dat Seden Schapen v eyneme. Unde id udělat tlustou Myť eigesdoderen,
gheslaghen. Unde wenme id uthrichtet tak sprenghe muži Darup vtip prášek
nežádoucí důsledky cynamonium. DYT Heyt Mortel van honeren.

Šedesátéhodeváté Položka NYM Eyne pěkné van eyneme swyne zákon nede dat až eynen
Gropen. Stod id v eyneme Moser štíhlé vleisch. Do dartho Eiger unde witbrot.
Brány do DAT pěkný, bestrowet slova Myť. Do Cleyne ve slanině. Unde NYM
honer sulten, allerleige. Howe Cleyne de unde crose van den dat honeren
dartho. Unde vytisknout dat vulnisse. Unde wint dat do eynen klompel.
Bynt thos dat amende krásné a SES. Brat dat dělat. Snyt dat
Takže morselen wiltbrad. Udělat Darby eynen Suren syrop.

70. Položka NYM eigere unde mel. Eynen funguje daraff tenký dech. Sette dat
OUP iseren Eyn. Unde sla eigere MYT mele unde dobrý. Brad de unde honere.
Unde dělat darovat vlesch van den knoken Gantz. Hoe de honere MYT jiné
vlesche. Stod dat v eyneme Moser. Do dartho eigere unde slaninu. Vložíme do DAT
blat. Potisky van de Diggin honeren. Besla dat MYT eygeren unde
saffrane unde jiný surový.

71. Položka NYM eygere sla de unde. Unde NYM dre van Grote Dermen eyneme
svině. Vulle eynen vul MYT MYT eygeren petercilien Ande Ande ostatní
MYT MYT eigeren na doderen unde skvrnek dridden MYT doderen unde
MYT šafrán. Sette [!] Dat tvrdě eyneme ketel. Snit dartho de Derme
aff. Eyn aby Blat van eygeren unde tenký v eyneme Schapen. Legge dat
ní. Unde Sette eynen gely, zelenina eynen, Witten eynen. Udělat Eyn červená
lunghenmo: to. Unde Werp představuje Manghen v Boven nad alsus. Darbovenová právo
Eyn blat, dartwischen dobře gheslagen eigere MYT mele, dat je unde
cynamonium, takže druhý je vše. Takže unde Werp vele Wittes Brodes
gherostet, takže druhý ys. Ande Ande thosamen Stod DAT DAT Myť krát
starkeme eticke. Worpleghelen unde dělat DAT v Eyn. DYT Heyt herensalsin unde
je dobré Eyn pomohl jar. Vorwellen salsen útočila Takže jste vždy wult tak Sal mužů do
glykoly. Unde NYM wiltbrot, ghespecket unde ghebraden Herten. Unde snit dat
Breid. Takže de salsen sy vorkolet tak modulár mi dat wiltbrot darindon unde Eyn
weynich Saltes. DYT mi přináší dobrou dre weken. Alsus Make Me Holden
Gude Herten Braden, AFF, abyste o sobě Stücken snyt. DYT je de nejlepší salsen, de de
Heren hebben. Unde knovelok přešel mě nemen ghelik unde barvy Myť guden
etike unde Salte. Dusse salsen je dobré Braden neghenoghen všechny nežá
Braden dobytek.

Sedmdesátádruhý Položka NYM silné mandlí jádra, Melk unde ryses, cleyneghestot. Unde
lat dat entseden nahoru po glykolů. Unde dělat dartho šafránu. Unde lat Kolden.
Lat je Seden MYT smalt. Rore aff dat MYT MYT eigeren unde ropy. Budeš tak
machstu maken dat WinMo: to van den Braden honeren. Ok Sunder přepnutí DAT
červená maken MYT saffrane. Ok bestrouwe id chcete Myť Sothen prášky.

73. Položka wyltu maken de appelvladen tak NYM unde aby Twe Vladen
van eigeren v scapen. Takže UTH NYM Eyn blat. Unde NYM Braden honere,
Eppele, swinesclawen, Občané, Bregen, worste unde surové. Položit
to? DAT_IN konzole. Buďte v DAT DAT jiné blat. Darup lat péct. Unde Giff dat slepice.

74. Položka wyltu maken eynen vulden Vladen tak NYM eigere unde witbrot.
Udělat daraff tenký deych. Je dobré v Schapen. Zákon honesmaghen skutečnost
leveren, eppelle, swinesoren, breghen, worste unde ropy. Unde sla eigere Darup.
Bestrouwe atd.

75. Položka aby eynen deych van van Braden eigeren Ande Ande honeren
swinebraden i nede menghe Myť ropu. Unde Besla MYT honnighe. Unde
Zákon dat dat blat nahoru. Unde vytiskne tak tosamen Eyn Korpel. Pečeme v unde DAT
Smalt.

Sedmdesátášesté Položka NYM více vleisch unde Cleyne dat hoe. Stod dat v eyneme
Moser. Do dartho eyger. Wriff krásný chléb eyner twelen. NYM
eynen Gropen nygen. Proveďte horké unde bynnen vtip. Unde pletení darovat vulnisse
je tak hustý, takže de tápat. Werp dat v eynen sedenyghen ketel. Sede id těžké.
Vulle dat MYT kuchař honeren nede udělat dartho ropu. Unde SLA Gropen aff.
Sette s neurčeným až Eyn chováno DAT Vure. Unde lat id péct.

77. Položka wyltu maken daraff Eyne Borch tak, aby ver čepele: zelená ene dat,
další tyč dat, dat dridde Blaw, de [!] verde Ghel. V Burch de sal Eyn Braden
ho: s neurčeným ver Levende woghele.

Sedmdesátáosmá Položka wyltu maken Eyn mo: to Witten van růže, takže plucke de čepel aff
watere v krásném. De unde wringhe UTH watere. Hoe de Cleyne. Tak NYM
de růže Ande Ande witbrot surové unde sothe Melk. Unde Stod thos dat amende
unde lat dat Seden. Sla eigere to. Rore dat aff. Giff v de schottele. Strowe
představuje pepř up

79. Položka chceš maken Eyn mo: růže van vymazáním tak NYM de unde růže dělat
Tak ostatní. Sunder to představuje vítězství v eynen Gropen. Ještě představují de růže palců
Unde lat dat untseden. Rore dat MYT eigeren aff. Udělat darovat Myť červené safferane.

80. Položka chceš maken kerseberenmo: to, takže se de jader Uth na kerseberen.
De Stod. Dartho bruste van de honeren, wiltbrad Ande Ande surové Eyn wenich
Wynes. Aff lat dat MYT MYT eigeren unde smalt. Bestrouwe Want dat MYT
pepř.

81. Položka chceš maken blaemantir tak NYM stoupá eynen Halven Verding unde
alsovele mandlí jádra. Takže NYM dat Ryss unde wassche id Reyne wriff de unde
Hulsen všechny Wech. Nym jako nežá lat DAT roztrhl droghen. Nym výplň de unde
aby Reyne. De unde udělat tlustou Myť Wyne. Autonomní en Melk tak tenká. Oddělat
dat roztrhl. Rore dat Sere. Takže NYM Dre bruste van Dren Braden honeren unde plucke
Clene tak Eyn har. Tore darovat v de Rore. Takže NYM Witten ingever,
muschatenblomen, ráj korálky Ande Ande neghelken Stod tosammende. Rore
dat v DAT roztrhl unde eigesdodere. Unde Giff dat v de schottele.

Osmdesátádruhý Položka chceš maken kunkaveliten tak NYM lunghen van de Braden honeren,
Edder Soden, sedm muschaten Ande Ande Ande twelf neghelken Galgan,
tzedewer Ande Ande rindeken dat vlesch. Stot dat Clene. Do darovat THOS amende
ve vítězství Gropen unde. Lat dat upseden. Takže wat SLA představuje eigesdoder dovnitř Rore
Sere dat. Giff dat slepice. Strowe Darup zúčtování tzucker. Wyltu Ghel maken dat, dat
machstu dělat.

83. Položka chceš maken kunkaveliten MYT eyneme birriane grub tak NYM
Walsche poznámka, de halfghewassen hřích, takže chceš. Takže NYM de unde poznámka wriff sobě
v honnich. Lat sobě Seden pomohl tak Langhe Alše vlesch. Se UTH NYM jako Janissaries unde
lat sobě droghen. Takže NYM sobě jiného daghes zákona unde sobě wedder v honnich dat.
Lat sobě ver liggen daghe. Takže NYM různých honnich. Legge sobě
je unde lat sobě Stede liggen. Kdo si o sobě uthrichten chceš tak NYM sobě UTH
honnighe. Udělat představují wat up honnighe dodávka, dodávka surové, dodávka vína. Unde MYT
šafrán, aby darovat červené. Unde strowe gantze mandlí jádra na DAT sompken.
Unde Giff id slepice.

84. Položka chceš maken plumenmo: je to tak upnout de Plumen krásný. Čtvrtek en
jádra UTH al. Takže NYM de Plumen, witbrot, surové. Takže Sdead dne lat id Seden MYT
botteren. Rore dat MYT eigeren aff.

85. Položka chceš maken benevellenmo: je to tak wassche de wortelen Reyne. Unde
zapojte SE Gropen. Lat sobě Seden MYT mede. Takže dat ghesoden je tak
pedick UTH al. Unde lat id Janissaries droghen. Koho chceš dat po: maken tak,
NYM de wortelen witbrot, sote prášek. Stod dat tosamende. Sede dat MYT
Wyne. Rore dat MYT eigeren aff.

Osmdesátýšestý Položka chceš maken mo: to mandlového jádra van honeren unde dodávku tak NYM
de jádra. Časy de MYT Wyne. Takže NYM de unde honere Breck de knoken
UTH. Tak NYM witbrot. Stod thos dat amende. Do v de Melku. Lat
Seden. Rore aff dat MYT MYT eigeren, surové. Strouwe dat MYT chcete prášku v
schottelen. Sal dat Nich esence gel.

Osmdesátésedmé Položka chceš maken dat WinMo: to MYT Soden honeren tak NYM de honer
unde cihla em en knoken UTH al. Tak NYM witbrot. Stot dat MYT honeren.
Do ve vítězství, atd.

88. Položka konnigeseiger. Rore eigere, Grune unde ghele, unde sobě vulle
wedder Koppe v DE. Unde aby Eyn krásný Blat, DAT de Wul NIS do Grune.
Unde bewelke dat darynne. Unde brad v botteren Edder na smalt.

Osmdesátýdevátého Položka Heyde africké eigere. Stot de unde MYT ghesoden eigeren unde
MYT Kese. Unde dartho dodere nejsou Vele. Unde aby daruth kusy kde
Grot si chceš. Unde brat v botteren Edder na smalt.

90. Položka monnikeseigere. Nym eigere, ROR unde aby Eyn Blat. Do de unde
Rorden eigere v DAT Blat. Unde wynde umme al. Nym eigere unde děvka umme al.
Unde brat v botteren Edder na smalt.

91. Položka chceš maken Eyne reebraden tak NYM Ryn {n} tvlesch unde pro specifické cílové orgány
ze dne čtv dartho eigersdodere Ande Ande petercilien tvoří darovat darovat senewolt
Speth. Takže dat ghebraden ys tak snyt dat všechny Sneden schottelen v DE. Unde
Giff eynen daruff křídel pepřem.

92. Položka chceš maken eynen boyenelbraden tak NYM Braden vlesch unde
eigesdodere. Unde dělat dartho ropu. Unde STOT dat chcete tosamende.

93. Položka chceš maken Grone worste tak NYM petercilien unde eygere. Unde
muž dat thos amende. Nym Grutte Ande Ande veterinář vlesch ropy. Provést
daraff Eyn worste.

Devadesátéhočtvrtého Položka chceš maken Eyne leveren MYT MYT doderen unde petercilien, de
ghemalen sy, darmede schaltu Stoten de leveren. Aby de leveren v eynen
dok unde Werp v eynen ketel. Unde lat sobě vorwellen. Zákon de unde sobě nahoru
rošty. Unde sobě MYT Udělej Eyn {n} S křídel pepřem.

Devadesátépátá Položka chceš Beren maken tak NYM unde snyt boven de Beren
aff. Dat kernehus snyt UTH unde Werp id eynwech. Unde Stod dat MYT jiné
vetteme vlesche. Nym surové Ande Ande Ande dodere solt. Vulle dat wedder v
de Beren. Sette v Ameren de unde unde lat Braden.

96. Položka chceš maken eynen bonenbraden tak NYM magher vlesch unde
eigersdodere. Unde dělat Darto ropu. Unde STOT chcete THOS amende. Budeš o sobě Grone
maken tak NYM petercilien dělat de unde dartho. Budeš o sobě Ghel maken, proveďte dartho
šafrán. Nym dat UTH mosere. Unde sla darumme eynen lynendock. Unde
Werp Seden v ketel unde lat. Kdo id ghesoden tak NYM id UTH unde
zástrčka id na Eyn Spethová. Zákon od id DAT byli. Lat id Braden unde sla Darup botteren
MYT swancken. Takže dat ghebraden je tak tenká, hráz NYM unde sla
Darup MYT swanken eyner. Zákon unde id wedder by DAT VUR. Tak NYM eigere
de unde zrcátku v eyneme Schapen. Unde vulle dat Speth i wedder.

97. Položka chceš maken merghelbraden tak NYM merch Ande Ande tallech
eigerdoder unde ropy. Stod dat tosamende unde pro specifické cílové orgány Dardor Eyn
Speth zákon unde id OUP de Ste. Unde lat Braden. Snyt Janissaries schottelen v DE.
Unde Giff Darup pepř.

98. Položka chceš Beren maken, jak štíhlá NYM vleisch unde Stod dne čt
dartho eigere unde vulle weddere dat v de prsten. Werp unde sobě v sendenych
voda. Takže DAT Janissaries ghesoden je tak kladen dat Janissaries v Eyn iseren Spethová
Zákon o nede dat DAT wure. Unde Besla dat MYT chcete botteren. Takže dat
Janissaries Braden je tak tenká, NYM deych unde Besla dat darmede. Unde lat
Braden dělat. Unde Giff slepice dat MYT Pépère.

99. Položka chceš maken honer v eynes svině Maghen tak NYM dat ho: s
unde Houwe dat v Stücken. Unde dát DAT v Maghen. NYM Janissaries Eppele
slanina Ande Ande Ande win nirbrade svině hlasovat Andé Andé Andé Oren ropu.
Unde dobře v Maghen. Tho Ande Ande bint Werp v ketel. Lat Seden.
Takže dat ghesoden je tak snyt na Maghen až nežá práva ene
schuttele v DE. Unde Giff slepice. Coldet de Maghe wedder tak NYM Maghen
unde Wullen twisschen klobouk MYT MYT Rorden eigeren unde ropy. Unde
Zákon s up de Ste.

100. Položka Vydáš botteren maken van mandlí jádra, tato jádra Stod de unde
sobě, aby MYT watere všechny tlustý. Do Janissaries de Melk v eynen Schapen unde lat
o sobě jsou integrovány. Unde Giff to Eyn luttick etikes. Lat sobě rynnen. Unde lat
být unde sobě kalden droghe. Takže knede šafrán unde sobě MYT MYT ingever
unde MYT jednodušší. Tak sla de Melk tak botterveghe Eyn.

101. Položka chceš botteren maken van erwetenmele tak dat zrcátku vzorec ve víně
Ande v honnich. Unde lat dat entseden. Ande Ande dělat dartho Eppele witbrot
nežádoucí důsledky šafránu. Unde lat dat zima. Takže NYM pepř ingever unde tzucker.
De unde knede erweten darmede. Tak sla de erweten tak botterweghe eynen.

102. Položka chceš o sobě Braden, aby sla sen se: ^ iolence. Takže připojit k SE Eyn Spethová
unde sobě Besla chcete Myť Mele. Takže o sobě Janissaries ghebraden je tak o sobě Besla chcete Myť
ole dat se’m červenat.

103. Položka chceš maken Eyn zlato v eyneme Moser Moser NYM
Sette Ande Ande en de uhlíky v lat ENES všechny dorghenheit. NYM XVI
eigere sla de unde na mosere. Lat al ummegan Wente bovenuth. NYM Janissaries
Eyn tenký holteken twisschen dat blat Ande Ande dát Moser. NYM
de unde honere thohowen právo v DAT Blat. Nym Janissaries slanina, dat Kleyne
sy ghehacket ghebraden Ande Ande strowe až DAT Myť eyneme poklad. NYM
Janissaries nyrbraden. Dejte Darup. NYM Janissaries Beren. Dejte ji. NYM eigere unde
SLA unde Ghut Darup MYT ropy. NYM Janissaries bradene worste Ande Ande queden
Braden slanina unde wyn. Dobře dat thos amende Darup. Sla Janissaries dat blat Boven
tho. Nym Smalt, unde Guth to. Unde lat Moser ummegan Janissaries. NYM
Janissaries Eyne Brede schottelen unde sobě pouta nad Moser. Stortze
darumme eynen Krantz van Gronen petercilien cleteken unde van
unde van vlesche. Unde snyt v Langhe Sneden. Unde plug in Eyn speteken.
Unde lat Braden do rzi. Unde sobě Besla chcete Myť botteren. Unde bespicke
SE MYT Witten van den eigeren. Giff unde sobě eme gely pepř atd.

(Xxx)
(Xxx)

Comments are closed